Solution & Training Center

Našim strankam pomagamo pri osebnem razvoju zaposlenih, ter izpolnjevanju zahtev za HPE Specialist status podjetja.

HPE šolanja in certifikacije

Ena izmed naših glavnih dejavnosti je priprava in izvedba HPE šolanj, tako za prodajne kot tehnične zaposlene v HPE partnerskih podjetjih. Našim strankam pomagamo pri osebnem razvoju zaposlenih, ter izpolnjevanju zahtev za HPE Specialist status podjetja.

HPE tehnična šolanja

Building HPE Hybrid IT Solutions

Rev.18.41 ATP- Hybrid IT Solutions V1
Št. tečaja: 01120590

This course is designed to expose participants to the fundamental principles required to architect hybrid IT solutions.

HPE Nimble
Solutions

Rev.18.21 HPE Product Certified - Nimble Solutions [2018], Št. tečaja: 01120590

This course is designed to expose participants to the fundamental principles required to architect hybrid IT solutions.

Using HPE OneView

Rev.18.11, HPE Product Certified - OneView [2018]

This course is designed to expose participants to the fundamental principles required to architect hybrid IT solutions.

HPE prodajna šolanja

Prodaja HPE rešitev zahteva profesionalca z unikatno kombinacijo tehničnih in prodajnih znanj. Prodajno šolanje pomaga prodajalcem pri iskanju HPE Hybrid IT projektov. Naučijo se slediti ključnim poslovnim in tehničnim ciljev stranke. Udeleženci se naučijo vključevati v pogovor.

Prodajalec se nauči prodajnih spretnosti, tehničnih znanj in iskanje ravnotežja med poslovnimi in tehničnimi zahtevami. Šolanje je namenjeno podjetjem, ki želijo učinkovito izobraziti svoje prodajalce in tehnike ob čim manjši...

Introduction to Selling HPE Products, Solutions and Services

Rev.18.41 HPE Sales Certified - Introduction to SellingProducts, Solutions and Services [2019]

This course is designed to expose participants to the fundamental principles required to architect hybrid IT solutions.

Prijava

Priprava učnega načrta

Kot našo prednost naj izpostavimo storitev, s katero HPE partnerskim podjetjem olajšamo doseganje vsakoletnega certificiranja za pridobitev ali obnovitev HPE Specialist statusa v okviru HPE Partner Ready programa.
V pogovoru s HPE partnerskim podjetjem ugotovimo potrebe in morebitne vrzeli, ki jih imajo v certifikatih. Na osnovi izkušenj in doseženih certifikatov posameznega sodelavca nato pripravimo učni načrt, ki lahko zajema samostojno učenje, redne tečaje, ali individualna šolanja.

Za podroben pregled
HPE Partner Ready
programa si lahko prenesete
HPE Partner Ready Guide
.

Prilagojena šolanja

Našim strankam pomagamo pri razvoju delovnih skupin. V primeru, da želite izobraziti skupino vaših zaposlenih se lahko vse navedene tačaje prilagodi vašim potrebam. Prilagodimo teme, in delavnice. Tečaje se lahko izvede v vašem podjetju pri čemur poskrbimo za potrebno opremo.

Cena prilagojenih šolanj je konkurenčna. Vaši prihranki s številom udeležencev rastejo.

Naši trenerji pomagajo študentom tudi po tečaju. Svetovanje, evaluacija in povratne informacije so pomemben del našega dela s strankami.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ

Mnenja strank

" Hvala! Resnično sva se dobro zabavala, zato se vam zahvaljujem za vsa vaša prizadevanja. "

Daniel Camilleri, South Africa

Jožica

" Še enkrat bi se rad zahvalil za prijaznost in odlično organizacijo Akademije v letošnjem letu. "

Tyler Ferguson, UK

Tyler Ferguson